5800, гр.Плевен, бул. Русе 36

e-mail: rcthpleven@gmail.com

Факс 064 89 88 51„Да спасим човешки животи в битката с COVID 19"

Кампания за даряване на реконвалесцентна плазма - Документ
Проект: 101022083 – CCP - Pleven - Документ

РЦТХ-Плевен обявява свободно работно място за длъжността "лекар" - един, по чл.67 ал.1 т.1 от Кодекса на труда, с възможност за зачисляване за придобиване на медицинска специалност "Трансфузионна хематология" в системата на здравеопазването.
Кандидатите да са със завършено висше образование по медицина. Срок за подаване на документи - до 30 дни след публикуване на обявата на сайта на РЦТХ-Плевен.
Документи се приемат в РЦТХ-Плевен на адрес: бул."Русе
" 36, стая 308, телефон за справки 064898850
„Да спасим човешки животи в битката с COVID 19"

2021, © Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
Уеб дизайн Плевен: e-Web.bg