Районен център по трансфузионна хематология (РЦТХ) - Плевен

 
 
 
 
 
 
captcha  
Запознат съм и съм съгласен с "Политика за защита на личните данни" *

Антикорупция

Подаване на сигнали и предложения свързани с корупция, действия или бездействия, свързани със злоупотреби с власт, лошо управление на държавно имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на длъжностни лица в РЦТХ-Плевен.

Правила за прилагане на АНТИКОРУПЦИОННИ ПРОЦЕДУРИ в РЦТХ–Плевен
- свали

В РЦТХ-Плевен има утвърдени вътрешни правила, гарантиращи защитата на лицата, които подават сигнали за корупция;
В Центъра няма установени зони с повишен корупционен риск. Разработеният и утвърден антикорупционен план на Центъра включва:
  1. Заповед за създаване на комисия за регистриране и проучване на сигналите за корупция;
  2. Утвърдени вътрешни правила за подаване и приемане на жалби и сигнали за корупция;
  3. Поддържане на пощенска кутия за подаване на сигнали за корупция;
  4. Ежеседмична проверка на кутията от комисията за работа със сигнали за корупция;
  5. Регистър на получените сигнали за корупция.
В преддверието на Центъра е поставена пощенска кутия за сигнали. Със заповед №24 от 11.04.2008 год. на директора е определена Комисия, която проверява пощенската кутия.
Антикорупция

2024, © Всички права запазени. Политика за защита на личните данни