Районен център по трансфузионна хематология (РЦТХ) - Плевен

  Свържете се с нас
 
 
 
 
 
captcha  
Запознат съм и съм съгласен с "Политика за защита на личните данни" *

Контакти

Плевен 5800 бул.Русе 36
Директор – 064 898848 064 898849
Гл.Счетоводител – 064 898842
Гл.мед.сестра  и ЛС – 064 898850
Fax 064 898851
Нач.отд.УККК – 064 898837
Нач.отд.Кръводаряване – 064 898835
Нач.отд.Преработка – 064 898825
Нач.отд.Диагностика – 064 898855
Нач.отд.Имунохематология – 064 898862
Вътрешни телефонни номера в РЦТХ-Плевен - НОМЕРАТОР 064 89-88

 

Стая N

Работно място

В.тел.

101

Пропуск

15

102

Снадбяване

10

104

Склад

11

107

Пералня - Експедиция

17

112

Подвижни екипи - Транспорт

16

201/202

Регистратура / Картотека

22

206

Технически сервиз

66

207

Бокс Кръводаряване

24

208

Кабинет Преглед Кръводаряване

23

210

Началник отд."Преработка"

25

211

Хладилна стая

30

213

Дистрибуция за ОТХ

32

216

Преработка - Етикетиране

29

217

Преработка - Центрофуж.зала

27

218

Преработка  - Прием на Дарена кръв

26

302

Архив

53

305

Служебен офис

33

306

Икономист

40

306

Счетоводител

41

306

Икономист

43

306

Гл. счетоводител

42

307

Директор

48/49

308

Гл. мед. сестра  

50

Личен състав

fax51

309

Конферентна зала

 

310

Нач.отд. УККК Сис.админ.

37

311

Кръводаряване

35

312

Подвижни екипи

36

313

Нач.отд. УККК

76

314б

Автоклав /в апаратната/

18

317

Дистрибутори

44

402

Съхранение на кръвни съставки и експедиция пациенти

60

403

Лаб. "Имунохематологични изследвания на пациенти"

64

404

Ординатори

62

405

Лаб. "Контрол на качеството"

61

406

Лаб. "Имунохематологични изследвания на дарена кръв"

57

407

Началник "Диагностика"

55

408

Лаб. "Изследвания за трансмисивни инфекции на дарена кръв"

58

 
Контакти

2024, © Всички права запазени. Политика за защита на личните данни