Районен център по трансфузионна хематология (РЦТХ) - Плевен

Обяви

Районен център за трансфузионна хематология - гр. Плевен обявява свободно място за длъжността „лекар“– един, по чл. 68 ал. 1 т. 3 от Кодекса на труда с основно трудово възнаграждение в размер на 1220 лв. Кандидатите да са със завършено висше образование по медицина.  Документите се приемат в РЦТХ – Плевен на адрес: бул.”Русе” 36, стая №308, телефон за справки 89-88-50.Обяви

2023, © Всички права запазени. Политика за защита на личните данни