Районен център по трансфузионна хематология (РЦТХ) - Плевен

За кръводарители - Често задавани въпроси

Къде мога да даря кръв?
Можеш да дариш кръв във всеки център по трансфузионна хаматология. Там винаги, в работно време, те очакват стационарни екипи и приятелска атмосфера. Подробна информация може да намерите в началната страница и в секция Контакти. Стремим се максимално често да организираме мобилни екипи за кръводаряване. Можете да следите този уеб сайт и да се информирате за всички текущи кръводарителски кампании.

Как да помогна, ако не мога да даря кръв?

Всяка помощ ни е нужна. Ако поради някаква причина не можеш да дариш кръв, а искаш да помогнеш, можеш да организираш свои приятели, съученици или колеги. Ако се съберете повече хора можем да изпратим и мобилен екип за кръводаряване.

Кой може да дарява кръв?
Всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 години, за когото лекар прецени, че кръводаряването не застрашава здравето му и дарената от него кръв е безопасна за болните, които се нуждаят от нея, може да стане дарител. Мъжете могат да даряват кръв 5 пъти в рамките на една календарна година, а жените – 4 пъти, като интервалът между две кръводарявания трябва да бъде минимум 2 месеца.

Кой не може да дарява кръв?
Не се допускат хора, които страдат от заболявания като СПИН, хепатит, сифилис, туберкулоза, токсоплазмоза, бруцелоза, отосклероза и Мениеров синдром, бронхит, алергии, хроничен остеомиелит и деформации на костите, ревматизъм, язва на стомаха или дванадесетопръстника, псориазис, екземи по кожата, глаукома и т.н. Противопоказани са всички остри заразни болести (през време на боледуването и реконвалесцентния период). Хората, които са имали контакт със заразно болни – за период, равен на инкубационния, също не могат да даряват кръв. Проблем е наличието на сърдечно-съдово заболяване, тропически инфекции, костно-мозъчни, бъбречни и чернодробни прблеми. Не трябва да са употребявани медикаменти в деня на кръводаряването, алкохол или упойващи вещества. Кръводаряване не се извършва и в случаи, когато по преценка на лекаря или освидетелстващото лице този акт на съпричастност представлява опасност за здравето на дарителя.

Как да се подготвим за кръводаряването?
Два-три дни преди акта на кръводаряване човек трябва да се храни редовно и разнообразно – това заздравява силите на организма и повишава качеството на кръвта. Кръводаряването не трябва да се извършва на гладно. Кръводарителя трябва да е сигурен, че е здрав и отпочинал. След кръводаряването се приемат повече калорични течности и храни.

Каква е процедурата за даряване на кръв?
Предварителни процедури
Всеки кръводарител трябва да носи документ за самоличност. Проверява се в базата данни за предхождащи кръводарявания на територията на Центъра и резултатите от извършените изследвания.
Попълва Декларация за информирано съгласие и Декларация за здравословно състояние.
Предварително изследване на кандидат кръводарителя
Вземат се няколко капки кръв от пръста за експресно определяне на ориентировъчна кръвна група и хемоглобин. Ако хемоглобинът е под 125 г/л за жените и под 135 г/л за мъжете, кръводаряването не се разрешава.
Преглед и личен разговор с лекар
Ще бъде измерено кръвното ви налягане. При необходимост телесно тегло и пулс. Лекарят взима крайното решение дали да бъдете допуснати до кръводаряване или да бъдете временно или трайно отстранени.
Кръводаряване
Количеството на дарената кръв е средно 450мл. Сакът, в който тя се събира, има специален разтвор с обем 63 мл. Той подържа живота на кръвните клетки и благодарение на него еритроцитите запазват лечебните си качества в срок до 35 дни.

Важно: Ако по време на кръводаряването дарителят се почувства зле, процесът на кръвовземане се преустановява. В този случай дарената кръв няма качества да се прелее на пациент, но не се изхвърля. Използва се за производство на кръвни продукти с определен лечебен ефект.
Описаната процедура трае 5-10 мин.
След кръводаряване получавате бележка за 2 дни платен отпуск (чл. 157, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда) и пакет с подкрепително-тонизираща храна.

Мога ли да науча резултатите от извършените изследвания на дарената от мен кръв?
След изследването на сака с дарена кръв, може да получите лично след представяне на документ за самоличност (устно или писмено) резултатите от направените изследвания за СПИН, хепатит В и С, сифилис и кръвна група.

Важно за кръводаряването
Съгласно нормативната уредба в Република България дарената кръв се използва за лечение на пациенти само в пределите на страната (в редки изключения и за тежко пострадали наши сънародници в чужбина).
Всички консумативи, които се използват по време на кръводаряването са индивидуални, стерилни и за еднократна употреба.
Не съществува никаква възможност от заразяване със СПИН или друга инфекция, предавана по кръвнен път.
Кръводаряването е полезно. То стимулира процес на обновяване на кръвните клетки и увеличава защитните сили на организма. Количествено кръвта се възстановява за около едно денонощие, а качествено – за 3-4 седмици.

Кой се нуждае от дарената кръв?
Кръвта се използва за лечение при пациенти с остри кръвозагуби, причинени от травми, за лечение на тежки изгаряния, при планови и спешни хирургични и акушерски интервенции, при AB0 и Rh несъвместимост на майката и плода, за лечение на злокачествени заболявания, както и за подържане живота на пациенти с различни вродени анемии и хемофилии.

За кръводарители - Често задавани въпроси

2023, © Всички права запазени. Политика за защита на личните данни