Районен център по трансфузионна хематология (РЦТХ) - Плевен

 
 
 
 
 
 
captcha  
Запознат съм и съм съгласен с "Политика за защита на личните данни" *

Нарушения на Етичен кодекс

Подаване на сигнали и предложения свързани с нарушения на Етичния кодекс на служителите в РЦТХ-Плевен


Кодекс за поведение на служителите в РЦТХ-Плевен
-  свали

Чл.21. (1) Всяко физическо или юридическо лице има право да подаде оплакване, жалба или сигнал по настоящия кодекс.
(2) Комисията по етика разглежда постъпилите оплаквания, жалби и сигнали свързани с неспазването на този кодекс и се произнася с мотивирано становище най-късно в двуседмичен срок от постъпването им.
(3) Комисията разглежда само оплаквания, жалби и сигнали подадени в писмена форма.
(4) Комисията не разглежда анонимни материали.
(5) При установено неспазване на този кодекс Комисията прави предложение пред Директора на Центъра за търсене на дисциплинарна отговорност и за налагане на санкция.
(6) Комисията по етика дава задължителни тълкувания на Етичния кодекс.

В преддверието на Центъра е поставена пощенска кутия за сигнали. Със заповед №24 от 11.04.2008 год. на директора е определена Комисия, която проверява пощенската кутия.

 Нарушения на Етичен кодекс

2023, © Всички права запазени. Политика за защита на личните данни