5800, гр.Плевен, бул. Русе 36

e-mail: rcthpleven@gmail.com

Факс 064 89 88 51


Доставка /зареждане/ с горива на автомобилите на РЦТХ-Плeвен чрез карти за безналично разплащане през 2016г.
N
Име на файла
Дата
Размер
1
Документация
18/06/2019
220.50K
2
Договор
18/06/2019
910.80K
3
Покана АОП
18/06/2019
50.00K
4
Протокол Комисия
18/06/2019
514.36K
5
Техническа спецификация
18/06/2019
32.50K


всички публични обяви
Доставка /зареждане/ с горива на автомобилите на РЦТХ-Плeвен чрез карти за безналично разплащане през 2016г.

2021, © Всички права запазени. Политика за защита на личните данни