Районен център по трансфузионна хематология (РЦТХ) - Плевен

Процедури по ЗОП

Покана за доставка на оборудване за РЦТХ–Плевен по две обособени позиции: 1. Компютърна конфигурация 2. Два броя климатици

Доставка на медицински изделия и апаратура за вземане и диагностика на Реконвалесцентна плазма COVID-19 (ССР) за лечение на заразените с COVID-19 пациенти, по шест обособени позиции

Периодични доставки на реагенти за имунохематологични изследвания на пациенти за нуждите на РЦТХ-Плевен - 2020г.

Периодични доставки на пакети с подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители за нуждите на РЦТХ–Плевен - 2020г.

Пазарно проучване хардуер РЦТХ-Плевен 2019

Периодични доставки на реагенти за имунохематологични изследвания на пациенти за нуждите на РЦТХ-Плевен през 2019г.

Доставка на пакети с подкрепително–тонизираща храна за кръводарители през 2019г. за нуждите на РЦТХ-Плевен

Периодични доставки на реагенти за имунохематологични изследвания на пациенти за нуждите на РЦТХ-Плевен през 2018г.

Доставка на пакети с подкрепително–тонизираща храна за кръводарители през 2018г. за нуждите на РЦТХ-Плевен

Доставка на пакети с подкрепително – тонизираща храна за кръводарители през 2017 год. за нуждите на РЦТХ-Плевен

Периодични доставки на реагенти за имунохематологични изследвания на пациенти за нуждите на РЦТХ-Плевен 2017

Доставка на нова производствена хладилна центрофуга за нуждите на РЦТХ - Плевен

Доставка /зареждане/ с горива на автомобилите на РЦТХ-Плeвен чрез карти за безналично разплащане през 2016г.

Комплексна въоръжена охрана на сградата, имуществото и персонала на РЦТХ-Плевен за 2016 г.

Доставка на пакети с подкрепително – тонизираща храна за кръводарители за нуждите на РЦТХ-Плевен през 2016 год.

Периодични доставки на реагенти за имунохематологични изследвания на пациенти за нуждите на РЦТХ-Плевен 2015-2016

Комплексна въоръжена охрана на сградата, имуществото и персонала на РЦТХ-Плевен за 2015 год. - 10.12.2014

Доставка на пакети с подкрепително – тонизираща храна за кръводарители през 2015 год. за нуждите на РЦТХ-Плевен - 10.12.2014

Периодично зареждане с горива на автомобилите на РЦТХ-Плевен чрез карти за безналично разплащане през 2015 год. - 04.11.2015

Доставка на 2 (два) броя нови лекотоварни автомобила с по 5 врати, една от които плъзгаща се, за нуждите на РЦТХ-Плевен - 29/10/2014

Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура за нуждите на РЦТХ-Плевен - 29/10/2014Профил на купувача

2024, © Всички права запазени. Политика за защита на личните данни