Районен център по трансфузионна хематология (РЦТХ) - Плевен

Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура за нуждите на РЦТХ-Плевен - 29/10/2014


N
Име на файла
Дата
Размер
1
Публична покана
18/06/2019
41.50K
2
Административна справка за участника
18/06/2019
35.50K
3
Проект на договор
18/06/2019
97.00K
4
Приложение № 1
18/06/2019
114.50K
5
Приложение № 2
18/06/2019
52.00K
6
Приложение № 3
18/06/2019
35.50K
7
Протокол
18/06/2019
15.57M
8
Договор Антисел
18/06/2019
6.43M
9
Договор Булмар
18/06/2019
12.69M


всички публични обяви
Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура за нуждите на РЦТХ-Плевен - 29/10/2014

2024, © Всички права запазени. Политика за защита на личните данни