Районен център по трансфузионна хематология (РЦТХ) - Плевен

Доставка на 2 (два) броя нови лекотоварни автомобила с по 5 врати, една от които плъзгаща се, за нуждите на РЦТХ-Плевен - 29/10/2014
N
Име на файла
Дата
Размер
1
Публична покана
18/06/2019
41.50K
2
Административна справка за участника
18/06/2019
37.50K
3
Проект на договор
18/06/2019
64.50K
4
Приложение № 1
18/06/2019
57.50K
5
Приложение № 2
18/06/2019
22.50K
6
Приложение № 3
18/06/2019
32.50K
7
Протокол
18/06/2019
13.23M
8
Договор Елмира
18/06/2019
3.40M
9
Договор Кроност
18/06/2019
3.17M


всички публични обяви
Доставка на 2 (два) броя нови лекотоварни автомобила с по 5 врати, една от които плъзгаща се, за нуждите на РЦТХ-Плевен - 29/10/2014

2024, © Всички права запазени. Политика за защита на личните данни