Районен център по трансфузионна хематология (РЦТХ) - Плевен

Доставка на нова производствена хладилна центрофуга за нуждите на РЦТХ - Плевен
N
Име на файла
Дата
Размер
1
Решение за откриване на процедура
18/06/2019
40.50K
2
Обявление
18/06/2019
140.00K
3
Документация
18/06/2019
775.50K
4
Предложение за изпълнение
18/06/2019
33.50K
5
Протокол Комисия
18/06/2019
1.24M
6
Доклад Комисия
18/06/2019
2.27M
7
Решение Директор
18/06/2019
1.20M
8
Възлагане
18/06/2019
4.32M
9
Договор
18/06/2019
8.65M


всички публични обяви
Доставка на нова производствена хладилна центрофуга за нуждите на РЦТХ - Плевен

2024, © Всички права запазени. Политика за защита на личните данни