Районен център по трансфузионна хематология (РЦТХ) - Плевен

Периодични доставки на реагенти за имунохематологични изследвания на пациенти за нуждите на РЦТХ-Плевен 2015-2016
N
Име на файла
Дата
Размер
1
Административна справка
18/06/2019
35.50K
2
чл.47,ал.1_ал.5
18/06/2019
26.50K
3
Декларация за осигуряване на необходимите количества
18/06/2019
23.00K
4
Декларация Остатъчен срок на годност
18/06/2019
24.50K
5
Декларация за срок на Оферта
18/06/2019
25.00K
6
Договор Антисел
18/06/2019
2.45M
7
Договор Булмар
18/06/2019
2.51M
8
Договор Елит Медикал
18/06/2019
2.62M
9
Договор Елпак
18/06/2019
2.54M
10
Публична Покана 9044011 АОП
18/06/2019
1.84M
11
Приложение 1 -Техническа спецификация
18/06/2019
32.00K
12
Приложение 2 - Оферта
18/06/2019
38.50K
13
Приложение 3 - Ценова оферта
18/06/2019
37.00K
14
Проекто Договор
18/06/2019
101.50K
15
Протокол Комисия
18/06/2019
3.14M


всички публични обяви
Периодични доставки на реагенти за имунохематологични изследвания на пациенти за нуждите на РЦТХ-Плевен 2015-2016

2024, © Всички права запазени. Политика за защита на личните данни