Районен център по трансфузионна хематология (РЦТХ) - Плевен

Комплексна въоръжена охрана на сградата, имуществото и персонала на РЦТХ-Плевен за 2016 г.
N
Име на файла
Дата
Размер
1
Документация
18/06/2019
215.50K
2
Договор
18/06/2019
1.00M
3
Покана АОП
18/06/2019
45.00K
4
Протокол Комисия
18/06/2019
919.31K
5
Техническа спецификация
18/06/2019
33.50K


всички публични обяви
Комплексна въоръжена охрана на сградата, имуществото и персонала на РЦТХ-Плевен за 2016 г.

2024, © Всички права запазени. Политика за защита на личните данни