Районен център по трансфузионна хематология (РЦТХ) - Плевен

Покана за доставка на оборудване за РЦТХ–Плевен по две обособени позиции: 1. Компютърна конфигурация 2. Два броя климатици

1.  Покана                                         25/06/2021 - Изтегли
2.  Сравнителна таблица ОП1           25/06/2021 - Изтегли
3.  Сравнителна таблица ОП2          25/06/2021 - Изтегли
4.  Оферта образец                          25/06/2021 - Изтегли
5.  Проект на договор                      25/06/2021 - Изтегливсички публични обяви
Покана за доставка на оборудване за РЦТХ–Плевен по две обособени позиции: 1. Компютърна конфигурация 2. Два броя климатици

2024, © Всички права запазени. Политика за защита на личните данни