5800, гр.Плевен, бул. Русе 36

e-mail: rcthpleven@gmail.com

Факс 064 89 88 51


Периодични доставки на реагенти за имунохематологични изследвания на пациенти за нуждите на РЦТХ-Плевен - 2020г.

  1.   Документация                            14/11/2019    Изтегли
  2.  Техническа Спецификация         14/11/2019    Изтегли
  3.  Ценова оферта                            14/11/2019    Изтегли
  4.  Информация в АОП                     14/11/2019    Изтегли
  5.  Удължаване срок оферти            29/11/2019   Изтегли 
  6.  Протокол комисия                       13/12/2019   Изтегли  

всички публични обяви
Периодични доставки на реагенти за имунохематологични изследвания на пациенти за нуждите на РЦТХ-Плевен - 2020г.

2021, © Всички права запазени. Политика за защита на личните данни