Районен център по трансфузионна хематология (РЦТХ) - Плевен

Доставка на медицински изделия и апаратура за вземане и диагностика на Реконвалесцентна плазма COVID-19 (ССР) за лечение на заразените с COVID-19 пациенти, по шест обособени позиции

1.  Покана                                         07/04/2021 - Изтегли
2.  Техническо предложение           07/04/2021 - Изтегли
3.  Сравнителна таблица ОП1           07/04/2021 - Изтегли
4.  Сравнителна таблица ОП2          07/04/2021 - Изтегли
5.  Сравнителна таблица ОП3          07/04/2021 - Изтегли
6.  Сравнителна таблица ОП4          07/04/2021 - Изтегли
7.  Сравнителна таблица ОП5          07/04/2021 - Изтегли
8.  Сравнителна таблица ОП6          07/04/2021 - Изтегли
9.  Ценово предложение                 07/04/2021 - Изтегли
10. Проект на договор                     07/04/2021 - Изтегливсички публични обяви
Доставка на медицински изделия и апаратура за вземане и диагностика на Реконвалесцентна плазма COVID-19 (ССР) за лечение на заразените с COVID-19 пациенти, по шест обособени позиции

2024, © Всички права запазени. Политика за защита на личните данни