5800, гр.Плевен, бул. Русе 36

e-mail: rcthpleven@gmail.com

Факс 064 89 88 51


Периодични доставки на реагенти за имунохематологични изследвания на пациенти за нуждите на РЦТХ-Плевен през 2019г.

  1.   Информация в АОП                      21/11/2018         Изтегли
  2.   Документация                             21/11/2018         Изтегли
  3.   Спецификация                             21/11/2018         Изтегли
  4.   Ценова оферта                            21/11/2018         Изтегли
  5.   Протокол комисия                      14/12/2018         Изтегли

всички публични обяви
Периодични доставки на реагенти за имунохематологични изследвания на пациенти за нуждите на РЦТХ-Плевен през 2019г.

2021, © Всички права запазени. Политика за защита на личните данни