Районен център по трансфузионна хематология (РЦТХ) - Плевен

Периодични доставки на реагенти за имунохематологични изследвания на пациенти за нуждите на РЦТХ-Плевен през 2019г.

  1.   Информация в АОП                      21/11/2018         Изтегли
  2.   Документация                             21/11/2018         Изтегли
  3.   Спецификация                             21/11/2018         Изтегли
  4.   Ценова оферта                            21/11/2018         Изтегли
  5.   Протокол комисия                      14/12/2018         Изтегли

всички публични обяви
Периодични доставки на реагенти за имунохематологични изследвания на пациенти за нуждите на РЦТХ-Плевен през 2019г.

2024, © Всички права запазени. Политика за защита на личните данни