5800, гр.Плевен, бул. Русе 36

e-mail: rcthpleven@gmail.com

Факс 064 89 88 51


Доставка на пакети с подкрепително–тонизираща храна за кръводарители през 2018г. за нуждите на РЦТХ-Плевен

   1.    Информация в АОП                    13/11/2017         Изтегли
   2.   Обява                                          13/11/2017         Изтегли
   3.   Документация                            13/11/2017         Изтегли
   4.   Спецификация                            13/11/2017         Изтегли
  
5.   Удължаване срок оферти           27/11/2017        Изтегли
   6.   Протокол Комисия                     07/12/2017        Изтегли

всички публични обяви
Доставка на пакети с подкрепително–тонизираща храна за кръводарители през 2018г. за нуждите на РЦТХ-Плевен

2021, © Всички права запазени. Политика за защита на личните данни