Районен център по трансфузионна хематология (РЦТХ) - Плевен

Периодични доставки на реагенти за имунохематологични изследвания на пациенти за нуждите на РЦТХ-Плевен 2017

  1.   Информация в АОП                      28/11/2016         Изтегли
  2.   Документация                             28/11/2016         Изтегли
  3.   Обява                                           28/11/2016         Изтегли
  4.   Спецификация                             28/11/2016         Изтегли
  5.   Ценова оферта                            28/11/2016          Изтегли
  6.   Протокол комисия                       14/12/2016         Изтегли

всички публични обяви
Периодични доставки на реагенти за имунохематологични изследвания на пациенти за нуждите на РЦТХ-Плевен 2017

2024, © Всички права запазени. Политика за защита на личните данни