5800, гр.Плевен, бул. Русе 36

e-mail: rcthpleven@gmail.com

Факс 064 89 88 51


Доставка на пакети с подкрепително–тонизираща храна за кръводарители през 2019г. за нуждите на РЦТХ-Плевен

   1.   Информация в АОП                    21/11/2018         Изтегли
   2.   Документация                           21/11/2018         Изтегли    
   3.   Спецификация                           21/11/2018        
Изтегли
   4.   Удължаване срок оферти         04/12/2018        Изтегли
   5.   Протокол комисия                     14/12/2018        Изтегли
всички публични обяви
Доставка на пакети с подкрепително–тонизираща храна за кръводарители през 2019г. за нуждите на РЦТХ-Плевен

2021, © Всички права запазени. Политика за защита на личните данни