5800, гр.Плевен, бул. Русе 36

e-mail: rcthpleven@gmail.com

Факс 064 89 88 51


Доставка на пакети с подкрепително – тонизираща храна за кръводарители през 2017 год. за нуждите на РЦТХ-Плевен

   1.    Информация в АОП                    28/11/2016         Изтегли
   2.   Обява                                          28/11/2016         Изтегли
   3.   Документация                            28/11/2016         Изтегли
   4.   Спецификация                            28/11/2016         Изтегли
   5.   Удължаване срок оферти           09/12/2016        Изтегли
   6.   Протокол комисия                      16/12/2016         Изтегли
   
всички публични обяви
Доставка на пакети с подкрепително – тонизираща храна за кръводарители през 2017 год. за нуждите на РЦТХ-Плевен

2021, © Всички права запазени. Политика за защита на личните данни