5800, гр.Плевен, бул. Русе 36

e-mail: rcthpleven@gmail.com

Факс 064 89 88 51


Периодични доставки на реагенти за имунохематологични изследвания на пациенти за нуждите на РЦТХ-Плевен през 2018г.

  1.   Информация в АОП                      13/11/2017         Изтегли
  2.   Документация                             13/11/2017         Изтегли
  3.   Обява                                           13/11/2017         Изтегли
  4.   Спецификация                             13/11/2017         Изтегли
  5.   Ценова оферта                            13/11/2017          Изтегли
  6.   Протокол комисия                      08/12/2017         Изтегли
всички публични обяви
Периодични доставки на реагенти за имунохематологични изследвания на пациенти за нуждите на РЦТХ-Плевен през 2018г.

2021, © Всички права запазени. Политика за защита на личните данни